Edu-Tube nie-trudna oświata


Przedstawiamy Państwu program: „Edu-Tube nie-trudna oświata”, w którym eksperci: pedagog specjalny, dyrektor Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju Joanna Łodzińska-Czoch oraz prawnik, dyrektor Zespołu Szkół w Piastowie Artur Chmieliński dokonają analizy znowelizowanych norm prawa oświatowego oraz poruszą problematykę rozwiązywania problemów codziennych dyrektorów placówek oświatowych.

"Edu-Tube nie-trudna oświata"