Aby zakupić pełne video, kliknij

W odcinku Porady prawnej pt. Rozwód- aspekty materialne i procesowe – adwokat Paweł Anczarski zapozna Państwa z podstawowymi informacji dotyczącymi tego zagadnienia, takimi jak: właściwość miejscowa i rzeczowa, legitymacja ,warunki formalne pozwu, przesłanki pozytywne i negatywne orzeczenia rozwodu, elementy obligatoryjne i fakultatywne nad, którymi proceduje Sąd rozpoznając sprawę rozwodową, zabezpieczenie.