Wokanda


Edukacyjny program publicystyczny o tematyce prawnej. Porusza zróżnicowaną, wszechstronną problematykę prawniczą z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, samorządowego, handlowego, gospodarczego, a także prawa pracy, ubezpieczeń, windykacji długów, i filozofii prawa.

Szczególny nacisk kładzie na prawa obywatelskie, prawa naturalne oraz godność osoby ludzkiej i normy liberalno-demokratyczne.

Gośćmi są czołowi polscy prawnicy. Prowadzi Roman Mańka.

Wokanda